4 -11 lipca 2020

Barbara Krzeska

rada programowa GDD

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz London School of Public Relations. W latach 2006 – 2008 pracowała w Instytucie Kultury Polskiej w Londynie, gdzie odpowiadała m. in. za marketing wydarzeń. Od 2008 roku związana z Instytutem Adama Mickiewcza w Warszawie, w którym zajmowała się działaniami promocyjnymi „Polska! Year“ oraz prowadziła Projekt Statutowy - wielodziedzinowy projekt IAM obejmujący wszystkie priorytety geograficzne. W latach 2013 – 2018 zajmowała stanowisko Kierownika Wydziału Komunikacji IAM. Od 2012 roku kieruje projektem promocji polskiego designu za granicą, w ramach którego powstała wieloletnia strategia promocji polskiego designu na świecie.