DtB_insights

Manifest GDD

Żyjemy w czasie głębokich przemian. Uważność w postępowaniu i koncentracja na wartościach potrzebne są nam obecnie bardziej niż kiedykolwiek. Globalne kryzysy w zakresie żywności, wody, oraz niedobór zasobów przenikają do naszego codziennego życia, także w Polsce. Nie możemy rozwiązywać nowych problemów starymi metodami. Przyszedł czas na działanie.

Każda edycja GDD jest pretekstem do poruszania zagadnień związanych z szeroko pojętym projektowaniem w kontekście zmian, jakie zachodzą w naszym otoczeniu. Sprawdźcie na jakich wartościach opieramy swoje działania.

1. Jesteśmy przekonani, że sposobem na wyjście z kryzysu i chaosu jest pogłębienie relacji z drugim człowiekiem i naturą. Staramy się  koncentrować na dobru wspólnym, by stworzyć zrównoważoną ekonomię, opartą nie na wzroście, a na dobrobycie społecznym.

2. Mamy świadomość, że tylko dialog i otwartość przyniosą mądre rozwiązania. Tworzymy platformę do dyskusji i kreatywnego rozwiązywania problemów.

3. Kreujemy i umacniamy postawy związane ze zrównoważonym podejściem i proekologiczną orientacją konsumencką.

4. Wierzymy, że projektowanie jest czynnikiem napędzającym innowację i strategicznym narzędziem prowokowania zmian w biznesie.

5. Inspirujemy i edukujemy przedstawicieli biznesu i łączymy ich z projektantami. Sprzyjamy nawiązywaniu współpracy.

6. Podążamy według zasad ekonomii cyrkularnej. Wierzymy, że projektowanie jako narzędzie pomaga organizacjom podejmować działania związane ze zrównoważonym rozwojem.

7. Sprzyjamy inicjatywom, które mają na celu zmniejszenie ilości produkowanych odpadów.

8. Wspieramy projektantów i rozwiązania mające na celu poszukiwanie nowych, bardziej zrównoważonych materiałów.

9. Ważne dla nas jest zbilansowane zdrowe podejście do technologii. Uważność powinna towarzyszyć nam w każdej sferze naszego życia.

10. Podejmujemy wyzwanie i wiemy, że czas na działanie jest właśnie teraz. To Ty możesz być zmianą.

autor

  • Od 2012 zaangażowana w tworzenie nowej jakości festiwalu Gdynia Design Days, a także działań bieżących w ramach PPNT Gdynia | Centrum Designu. Jej codzienna praca jako kierownika festiwalu Gdynia Design Days skupia się na dokładnej obserwacji trendów oraz dostosowaniu programu festiwalu do potrzeb jego odbiorców.

    pełne bio

czytaj więcej