4 -11 lipca 2020

OceanLab! Inżyniera natury

9 lipca CENTRUM NAUKI EXPERYMENT przejmie nasz Instagram. Pod pretekstem tworzenia obrazów za pomocą glonów zwrócimy uwagę na wykorzystanie naturalnych procesów w produkcji, pokażemy korzyści płynące ze współpracy z tymi organizmami oraz poszukamy odpowiedzi, czy stanowi ona rozwiązanie niektórych problemów współczesności.

Życie zaczęło się w morzu, woda definiuje naszą planetę. Glony były tutaj na długo przed nami. To one zmieniły skład atmosfery wzbogacając ją w tlen. Bez nich nie byłoby życia, nie byłoby nas. Ich komórki to zaawansowane fabryki, przekształcające energię Słońca i ditlenek węgla na szeroką gamę związków chemicznych. Dzięki tym procesom powstają leki, paliwa, żywność, a to dopiero początek. Zaawansowana bioinżyniera – zrozumienie jej działania, pozwoli zwrócić Uwagę na potencjał i efektywność naturalnych laboratoriów (np. glonów) w wielu gałęziach przemysłu, bez szkody dla środowiska. Zrównoważone wykorzystanie naturalnych zasobów i procesów biotechnologicznych jest przyszłością człowieka. Warto zwrócić Uwagę na OceanLab.

We współpracy z Instytutem Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, wysiejemy glony na specjalnej pożywce. Następnie medium z pożywką będzie naświetlane w taki sposób, by w wyniku wzrostu glonów powstały „naturalne obrazy”. Glony będą ich pełnoprawnymi twórcami, naukowcy zaś będą jedynie manipulować ich wzrostem. Proces oraz efekt współdziałania – obrazy, będzie można obserwować na materiałach filmowych. 

Wydarzenie odbędzie się 9 lipca na Instagramie.