biznes

Design talks Business Summit

Jaka jest rola biznesu w kluczowych wyzwaniach społecznych współczesnego świata i jaka odpowiedzialność ekologiczna na nim spoczywa? Jak projektować produkty i usługi, wykorzystując dostępne zasoby? Jak reagować na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku? Jak projektować to, co niewidoczne, wykraczające poza formę i funkcję?

Przed nami piąta edycja Design talks Business Summit, skierowana do przedsiębiorców, projektantów i agentów zmian. W ramach dwudniowego cyklu spotkań z praktykami, uczestnicy uzyskają strategiczne wskazówki i narzędzia, poznają przykłady wdrożeń oraz metody projektowania zmiany w biznesie. Wydarzenie daje możliwość dołączenia do międzynarodowego grona profesjonalistów, pracujących na styku projektowania i biznesu. DtB Summit to okazja do przedsięwzięcia transdyscyplinarnych działań oraz nawiązania sieci relacji i wymiany idei.

Zmienność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność - z ang. VUCA - to termin wojskowy, określający warunki sytuacji kryzysowych, które wymagają wzmożonej czujności i wypracowania niestandardowych metod działania. Dziś, w rzeczywistości podlegającej ciągłym, dynamicznym przemianom, pojęcie to znajduje swoje zastosowanie w środowisku biznesowym. Współczesność wymaga od przedsiębiorców wkroczenia na nieznane dotąd tereny i podjęcia nowych wyzwań.

Zadania stawiane przez dzisiejszą rzeczywistość wyzwalają niespotykany wcześniej potencjał. Redefinicja wartości prowadzi do wytwarzania mądrych produktów i usług w oparciu o innowacyjne modele biznesowe. Ale żeby to osiągnąć konieczna jest uważność w postępowaniu oraz umiejętność błyskawicznej reakcji na potrzeby rynku. Poleganie na przyzwyczajeniach i sprawdzonych strategiach niesie za sobą ryzyko wytwarzania nieaktualnych rozwiązań.

Design w biznesie to narzędzie, kultura pracy i proces strategiczny, pozwalający projektować rozwiązania na miarę współczesności. Wierzymy, że bezpośredniej wymiany wiedzy i umiejętności w tym zakresie nie zastąpią żadne treści cyfrowe. Dlatego zapraszamy na spotkania na żywo na styku projektowania i biznesu w gronie 350 uczestników piątej, jubileuszowej edycji Design talks Business Summit.

Dzięki Design talks Business Summit dowiesz się:

  • jakie nowe narzędzia możesz wykorzystywać by rozwijać Twój biznes w czasie niepewności,
  • jak analizować trendy i rozpoznawać zmienne potrzeby otoczenia biznesowego,
  • jak zarządzać zmianą i generować innowacje w oparciu o metody projektowe,
  • jak budować efektywny zespół i wprowadzać zmiany w kulturze organizacji,
  • jak poszukiwać inspiracji i motywacji w rynkowych przykładach wdrożeń.

Sprawdź program

kiedy? 10-11 lipca 2020

gdzie? www.gdyniadesigndays.eu

 

eksperci